KADRA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Kierownik

Emilia Wiśniewska


Pracownik socjalny

Marta Pułanecka


Pracownik socjalny

Joanna Zimakowska


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
i świadczeń wychowawczych

Anna Kamińska


Asystent rodziny

Aneta Komorowska - Dudek


Główna księgowa

Barbara Stalpińska


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie, ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa, tel/fax: (54)-283-80-31, adres e-mail: mops@nieszawa.pl